OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

CENY PRODUKTOV:

Ceny produktov sú uvádzané:
Pre maloobchod  je konečná  cena - cena s DPH v EUR
Pre veľkoobchod  je konečná cena – cena  bez DPH  v EUR  / DPH na ponúkaný  tovar je 20% /

ZĽAVY:

Zľavy  vychádzajú vždy z celkovej hodnoty objednávky zo základných cenníkových cien podľa nasledovnej tabuľky :
Hodnota jednorázovej objednávky v rozsahu  300 – 500 EUR          - 5%
Hodnota jednorázovej objednávky v rozsahu  501 – 800 EUR          - 10%
Hodnota jednorázovej objednávky v rozsahu  801 – 1000 EUR        - 15%
Hodnota jednorázovej objednávky v rozsahu  1001 – 1500 EUR      - 15%
Hodnota jednorázovej objednávky v rozsahu  1501 – 2000 EUR      - 20%
Hodnota jednorázovej objednávky v rozsahu  nad 2000 EUR          - 25%
Firmy, ktoré  ponúkajú náš tovar k ďalšiemu predaju koncovým zákazníkom, používajú naše výrobky pri montážach kompletných celkov alebo jednotlivých výrobkov, alebo sa výrazným spôsobom podieľajú na prezentácii našej spoločnosti, majú plošnú zľavu 25 % a ďalšie výhody, ktoré sú predmetom rokovania s vedením našej spoločnosti.

OBJEDNÁVKY:

Objednávky prijímame iba v písomnej podobe a to buď v papierovej forme, faxom alebo e-mailom. Každá objednávka musí mať platné a kompletné fakturačné údaje ako sú:
meno a adresu objednávateľa – právnickej alebo  fyzickej osoby / IČO a DIČ DPH /
meno osoby, ktorá objednávku spracovala
kontakt: telefón, fax, e-mail
adresu dodania   / pokiaľ je iná ako fakturačná adresa /
Každá prijatá objednávka musí byť potvrdená našou spoločnosťou. V prípade, že ste nedostali potvrdenie Vašej objednávky, prosím kontaktujte našu spoločnosť.


PLATOBNÉ PODMIENKY:

Platba v hotovosti  - spoločnosť A-LED sro  má vlastnú predajňu na uvedenej adrese a platbu i odobratie tovaru je možné realizovať priamo tam.
Platba na základe vystavenej faktúry  - po obdržaní záväznej objednávky, jej potvrdení a po odoslaní tovaru odberateľovi je spolu s tovarom odoslaný dodací list a faktúra v EUR s príslušným termínom splatnosti. Dodávka tovaru môže byť uskutočnená len v prípade, že predchádzajúce faktúry sú riadne a včas zaplatené. Firma A-LED sro si vyhradzuje právo v niektorých prípadoch na vystavenie predfaktúry na objednaný tovar. Tovar bude dodaný po zaplatení tejto predfaktúry v súlade s podmienkami. Dátumom splatnosti uvedeným na faktúre sa rozumie dátum pripísania sumy na účet predávajúceho / nie dátum podania platobného príkazu kupujúcim /.

ZMLUVNÉ POKUTY:

V prípade oneskorenia platby, bude účtovaná zmluvná pokuta – zmluvný úrok vo výške 0,5% za každý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry.

DODACIE PODMIENKY:

Pri zásielkach v rámci Slovenskej Republiky nad 300 EUR nie je k cene pripočítavaná cena dopravy. Pri zásielkach v rámci  Slovenskej Republiky pod 299 EUR je účtovaná cena dopravy / je účtovaný paušálny poplatok 5 EUR bez DPH /. Zásielka je posielaná štandardnými prepravnými spoločnosťami / PPL, TEN-EX, SP,UPS,DHL a pod /.
Tovar, ktorý je skladom je expedovaný do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Dodací termín na tovar, ktorý nie je skladom, bude uvedený v potvrdení objednávky.

REKLAMÁCIE:

Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Reklamácie sú riešené, pokiaľ je to možné,  neodkladne opravou, výmenou tovaru alebo dobropisom. K reklamácii je nutné priložiť kópiu faktúry s popisom vzniknutých problémov.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riešia príslušnými  právnymi ustanoveniami a predpismi Občianskeho zákonníka. Individuálna dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

YzZlN